Straat in het vizier

​​​​​​​

Het EFRO-project "Straat in het vizier" licht een conceptstreet in de gemeenten Geel, Heist-op-den-Berg, Herentals, Hoogstraten en Mol uit, waarbij de versterking van het kernwinkelgebied als onderdeel van het strategisch commercieel plan de rode draad is.

We voorzien in de vertaalslag van het Strategisch Commercieel Plan naar een pro-actief beleid én acties. Daarvoor bundelen we vanuit de provincie Antwerpen de krachten met alle stakeholders: handelaars, eigenaars, ontwikkelaars, burgers/bewoners, … en de lokale overheid om een nieuw verhaal voor de straat uit te tekenen. 

Via 5 straatWERVEN die in een uitwisselingsnetwerk met de
​​​​​​​5 pilootgemeenten worden voorbereid, krijgt de straat in het vizier een gezicht en een eigen karakter. Deze vijf straatwerven - StraatNETWERK, StraatVISIE, StraatACTIE, StraatBEELD, StraatPLEZIER worden gecoördineerd vanuit Provincie Antwerpen.

Daarnaast worden externe experts ingezet om de verschillende stappen met de gemeenten te doorlopen en de conceptstreet vorm te geven.
Per gemeente zorgt de betrokken ambtenaar voor de brug naar het beleid en de stakeholders en de mede uitvoering van de acties.
Hiermee zoekt straat in het vizier naar de unieke couleur locale en zet middelen in die specifiek voor die gemeente extra hefbomen kunnen aanbrengen.

Voor Geel, Herentals en Mol wordt de ontwikkeling geleid door expertenbureau ABM in samenwerking met verschillende experten.

image-6291-4072-allteam.png?1410527326652