Straat in het vizier

Kernversterking via de uitbouw van conceptstreets

Binnen het project Straat In het Vizier gaat ABM op zoek naar de unieke positionering van de geselecteerde conceptstreets in Geel, Herentals en Mol. 
Adviesbureau Marketing en Onderzoek werkt hierbij nauw samen met Beleaf, de lokale vertegenwoordigers van Unizo en verschillende kennisspecialisten.
 
Versterkt door experte en procesbegeleidster Lies Daenen wordt via een reeds succesvol bewezen methodiek gewerkt naar en rond de identiteit van steden/gemeenten en hun conceptstreets:
  • Geel: As Nieuwstraat – Markt – Pas (tot kruispunt met H. Geeststraat)
  • Herentals: Zandstraat
  • Mol: Statiestraat – Laar (- Graaf de Broquevillestraat)
 
 
De methodiek gaat onder de noemer ‘Naar de Kern‘ en heeft tot doel bruisende en levendige stads- of gemeentekernen te ontwikkelen.
 
De kern is namelijk veel meer dan retail alleen en ondernemers kunnen een enorme meerwaarde creëren door samenwerkingen en wisselwerkingen op te zetten met andere domeinen.
Een bedrijvige kern is een volwaardig toekomstgericht ecosysteem.
Het is een plaats voor alle vormen van ondernemerschap, waar ruimte is om te wonen voor jong en oud, waar kan gewerkt worden, waar mensen graag naartoe komen, waar kan in verbinding getreden worden en waar cultuur kan beleefd worden, kan gewinkeld worden en waar ontmoet kan worden.
Het is een plek met een eigenheid, een betekenis en een geschiedenis.
 
Niet elke stad kan een shoppingstad zijn. Maar elke stad, elke gemeente heeft wel iets unieks. Dit specifieke DNA vormt het fundament om een bedrijvige kern rond te bouwen en om tot een unieke positionering van de stad of gemeente komen.
 
De methodiek wordt gedragen door de verschillende stakeholders, wordt ingestuurd en verrijkt door specifieke experten en wordt gekenmerkt door een zeer ‘agile’ manier van denken. Via technieken als imagineering, breeding en designing wordt een generatief concept ontwikkeld waarbij de zin tot ondernemerschap enkel maar wordt vergroot.

In dit traject wordt specifiek gezocht naar de identiteit van de conceptstreet. 
Via het principe van de omgekeerde driehoek wordt het DNA bepaald voor de stad/gemeente aan de hand van specifieke bouwstenen. Dit DNA wordt via designoefeningen verder gefilterd naar de couleur locale van de conceptstreet zelf.
Het resultaat is een groep specifieke bouwstenen die samengebracht wordt in een visueel voorgesteld concept.
 
Het project ‘Straat in het Vizier’ komt tot stand met de steun van het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (490.197 euro), de provincie Antwerpen (328.103 euro) en de vijf geselecteerde steden/gemeenten (407.296 euro).
 
 
kompas