Provincie Antwerpen

Contactpersoon

Barbara Temmerman
Adviseur EFRO-project 'Straat in het Vizier' Dienst economie, innovatie en samenleving

Gegevens

Barbara.temmerman@provincieantwerpen.be
0032 (0)3 240 56 22

adres

Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen

ABM - Adviesbureau Marketing & onderzoek

Contactpersoon

Mathias Declerck
Projectcoördinatie en marktonderzoek 'Straat in het Vizier'

Gegevens

Mathias.Declerck@abmadvies.be
0032 (0)9 235 49 81

adres

Nadine Crappéstraat 1/002
9000 Gent