Kernversterking via de ontwikkeling van conceptstreets

Straat in het vizier

Het EFRO-project “Straat in het vizier” licht een conceptstreet in de steden/gemeenten Geel, Heist-op-den-Berg, Herentals, Hoogstraten en Mol uit, waarbij de versterking van het kernwinkelgebied als onderdeel van het strategisch commercieel plan de rode draad is.
 
We voorzien in de vertaalslag van het Strategisch Commercieel Plan naar een pro-actief beleid én acties. Daarvoor bundelt de provincie Antwerpen de krachten met alle stakeholders: handelaars, eigenaars, ontwikkelaars, burgers/bewoners, … en de lokale overheid om een nieuw verhaal voor de straat uit te tekenen. 
 
Via 5 straatWERVEN die in een uitwisselingsnetwerk met de
5 pilootgemeenten worden voorbereid, krijgt de straat in het vizier een gezicht en een eigen karakter. Deze vijf straatwerven – StraatNETWERK, StraatVISIE, StraatACTIE, StraatBEELD, StraatPLEZIER worden gecoördineerd vanuit Provincie Antwerpen.
 
Daarnaast worden externe experts ingezet om de verschillende stappen met de pioniers te doorlopen en de conceptstreet vorm te geven.
Per gemeente zorgt de betrokken ambtenaar voor de brug naar het beleid en de stakeholders en de mede uitvoering van de acties.
Hiermee zoekt straat in het vizier naar de unieke couleur locale en zet middelen in die specifiek voor die gemeente extra hefbomen kunnen aanbrengen.
 
Voor Geel, Herentals en Mol wordt de ontwikkeling geleid door expertenbureau ABM in samenwerking met verschillende experten.

De pilootgemeenten

Geel

Conceptstreet:
As Nieuwstraat - Markt - Pas (tot kruispunt met H. Geeststraat)

Herentals

Conceptstreet:
Zandstraat

Mol

Conceptstreet:
Statiestraat - Laar (- Graaf de Broquevillestraat)

Voor meer informatie omtrent de trajecten in Hoogstraten en Heist-op-den-Berg kunt u contact opnemen met Barbara Temmerman.

Barbara Temmerman
Coördinator/Adviseur EFRO-project ‘Straat In het Vizier’
Dienst economie, innovatie en samenleving provincie Antwerpen

Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
Barbara.temmerman@provincieantwerpen.be
0032 (0)3 240 56 22

Heist-op-den-berg

Conceptstreet:
Bergstraat

Hoogstraten

Conceptstreet:
Vrijheid

"Couleur locale"

Om de identiteit en het DNA van de conceptstreet te bepalen werd het traject cocreatief en participatief aangepakt. Er werden verschillende experten ingezet en ABM koos om de succesvol bewezen tweesporenmethodiek van Naar De Kern te hanteren.